Polish Spanish Dictionary | babylon-software.com

Polish Spanish Dictionary Index

Babylon NG

Następna generacja tłumaczenia!

Pobierz - za darmo

O tym słowniku

Jako część platformy tłumaczeniowej Babylon Polish Spanish Dictionary ma na celu pomóc Ci z tłumaczeniem z języka PolskiEGO na HISZPAŃSKI.

Przetłumacz na język Polski słowa i wyrażenia, pojęcia techniczne i wyspecjalizowaną terminologię, żargon i słowa slangowe z języka Hiszpański.


Dane słownika
Utworzył/a: Dr. Waldemar Labusga
Przesłano do Słownika Babylon, na platformę tłumaczeniowo-informatyczną pod tytułem: Polaco-Español 0.30
Liczba definicji znajdujących się w niniejszym słowniku: 1436
Język źródłowy: Polski
Język docelowy: Hiszpański
Łącze do tej strony: Wystarczy skopiować poniższy kod HTML i wkleić na stronie internetowej LUB skontaktować się z nami w razie potrzeby wsparcia technicznego: