Polish English Dictionary0.10 | babylon-software.com

Polish English Dictionary0.10 Index

Babylon NG

Następna generacja tłumaczenia!

Pobierz - za darmo

O tym słowniku

Jako część platformy tłumaczeniowej Babylon Polish English Dictionary0.10 ma na celu pomóc Ci z tłumaczeniem z języka PolskiEGO na HISZPAŃSKI.

Przetłumacz na język Polski słowa i wyrażenia, pojęcia techniczne i wyspecjalizowaną terminologię, żargon i słowa slangowe z języka Angielski.


Dane słownika
Utworzył/a: Dr. Waldemar Labusga
Przesłano do Słownika Babylon, na platformę tłumaczeniowo-informatyczną pod tytułem: Polish-English 0.10
Liczba definicji znajdujących się w niniejszym słowniku: 3463
Język źródłowy: Polski
Język docelowy: Angielski
Łącze do tej strony: Wystarczy skopiować poniższy kod HTML i wkleić na stronie internetowej LUB skontaktować się z nami w razie potrzeby wsparcia technicznego: